НЕВЕРОЯТНИЯТ ВОДЕНСКИ НАДПИС
          В края на месец септември 1997 година при директора на Националния Исторически Музей в София - Божидар Димитров, идва гръцкият гражданин Стоидис с данни за невероятна находка. Стоидис е инженер от град Едеса - Гърция и е с българско национално самосъзнание - от стар български воденски  род. Посетителят  разказал на шефа на музея, че притежава интересен старобългарски надпис, който бил намерен преди години при ремонт на една от църквите на Едеса.
          Цялата тази информация е публикувана във вестник "КОНТИНЕНТ" на 02.10.1997 г. Ето какво съдържа надписът (в 9 реда), според автора на публикацията - самия Божидар Димитров - дълбокоуважаван от мен радетел на Българщината:
 

1. В самодържавния град Воден Аз Самуил, верен в Христа

2. Цар на Българите и Ромеите, от бога изпратен самодържец

3. на всички страни от Рашка до Македония, Тесалия

4. и Гърця , внук на стария Шишман, който беше Хан на

5. жителите на Търново, построих този молитвен дом, за да съществува във вечността. Основите бяха положени в епохата на Иеремия, който беше пръв християнин от Мелник.

6. Построен бе (този храм) за греховете и спасението на българите

7. от проклетия Сатана, който произхожда от Константинопол.

8. Този храм бе завършен през 14-тата година от царуването ми с помощта на свещенника Гаврил, който е духовен пастир на жителите на Мъглен.

9. Написано през година 6497 от създаването на света (989 г.) 5-ти Индиктион.
 


 

          Сам по себе си този надпис е невероятен в истинския смисъл на тази дума, която съдържа в себе си и отрицание и приемане на дадени факти , за които се отнася. Свещените слова изписани върху тази плоча  не комуникират със существуващия в  момента историографски модел. Най-лесният начин да се отървем от този проблем е да обявим каменната плоча за фалшификат. Това прави и директорът на НИМ Божидар Димитров. Аз се надявам, че г-н Димитров смята така  единствено в качеството  си на  директор на най-големия музей в България, но не и като добър специалист по Българска история. Защото, ако до сега накои твърдения за ненаучност на част от писанията на Паисий Хилендарски и други Възрожденци се аргументираше с липсата на доказателства, днес, когато такива има, се твърди, че светините са фалшификати , та макар и създадени от високоморални подбуди.
            Според директора на НИМ надписът е създаден много по-късно, а именно - в епохата на Възраждането, от родолюбиви българи, които са искали да докажат, че Воден е изконно Български град, в обстановка на яростна борба за независима Българска Църква.

            Нека се съгласим с един наистина голям специалист, но и да зададем своите си въпроси:

1. Нарочно ли г-н Димитров "фалшифицира" титлата на Шишман от "фалшивия" надпис, като я превежда в публикацията - "ХАН" , а дефакто на плочата пише "КАВГАН" ?

2. Ако палеографските особености на буквите не отговарят на епохата, не допуска ли г-н Димитров , че надписът може да е преписван от по-стар но повреден паметник с цел, да се съхрани същият за поколенията ?

3. Директорът на НИМ твърди , че Самуил не може да е внук на Шишман, защото този "кумански"(?!) род  се бил появил през XII - XIII век. Но това е само една от теориите. Съществува друга теория, която твърди, че династията Шишман започва от Симеон. Не е ли чувал г-н Димитров за тази теория ?

4. Запознат  ли е Божидар Димитров с теорията за анахронизмите в историческата наука?
 

Понастоящем плочата е иззета от гръцките власти и вероятно унищожена.
 
 

Античният български град Воден - основан в XII век преди Христа според Тукидит и Херодот, под българското име - Въдъ, Веду, Вода, наречен така заради многото водопади, стичащи се от платото над града.

Bulgarian Human Rights in Macedonia

ActivitiesМНЕНИЯ

За Воденският и Самуиловски фалшификати. Старинар

ФАЛШИФИКАТ ЛИ Е КАМЕННАТА ПЛОЧА С НАДПИС НА ЦАР САМУИЛ ОТ ВОДЕН? Анчо Калоянов

МИТ - ЕПОС - ИСТОРИЯ.Тодор Моллов
 
 

I N   V E R E   V E R I T A S

(c)1997-2006