Византийски императори от български произход

ВАСИЛ I
император на Византия 867-886
 

Основателят на "македонската" династия е българин
Из "История  во кратце о болгарском народе славенском", 1792 г.
Иеросхимонах Спиридон Габровски


               "За Тома отстъпника Говори Бароний: Тома обсади Константинопол в лято господне 822. Този Тома беше от прост род, слуга на някой сенатор в Константинопол, който за прелюбодеяние с жена му беше осъден на смърт. Той избяга при сарацините и там се отрече от християнската вяра. Там живя 22 години и се представи на Константин кесар, че е син на Ирина, и като събра хора, завладя Армения и други царства. След това умножи войнството си и дойде под Константинопол: и по земя, и по вода воюваше с града. Българският крал, с добра воля като помагаше на кесар Михаил, дойде под Константинопол и изби цялото томово воинство и самия него хвана жив, и отсече ръцете и нозете му и го уби. За това добро, което стори българският крал на кесар Михаил, той организира трапеза, искайки да му отдаде чест. Беше на това угощение Васил Македон, който обслужваше царската трапеза. Двамата царе много се веселиха и българският цар помоли кесаря да изведат борци да се борят, той имаше един борец много як българин. И кесарят извади от своите, и този българин все побеждаваше. Васил Македон като гледаше, изменяше лицето си. Като го видя кесарят, му рече: "Защо изменяш лицето си, можеш ли да се бориш?" а той му рече : "Ако заповяда твоята власт". И така, се бориха, отначало изглеждаше, че българинът побеждава, след това Васил хвана българина за главата и за двата крака и го занесе на трапезата и гърците започнаха да се смеят. Българският цар попита Васил откъде е и от какъв род. Той рече: "Родом от Македония". Царят рече: "Умееш ли по български?", а той му заговори по български, и тогава царят позна, че Василий е родом българин. И отвърна, рече на Михаил: "Аз искам грък да се бори, не българин". И така се разотидоха с голяма слава и чест и с много дарове бе изпратен Богарис от кесаря в своята земя. "


Младият Васил побеждава бореца.
(Миниатура от хрониката на Йоан Скилица - 11 век)
Тук Васил е все още прислужник на византийския император Михаил, но след време го убива и слага началото на българската (македонската)  династия, управлявала Византия от 867 г. до 1056 г.

 


Още източници:
1. Арабският историк Ибн Ал-Асир (1160-1234) пише в своята история "Ал-Камил фи-т-Тарахи" следното: "Срещу него (Михаил) излиза Басил ас-Саклаби, заграбва властта и убива Михаил през 253 (867) година. Басил ас-Саклаби царува 20 години, по времето на ал-Муатаз, ал-Мухтади и началото на ал-Муатамид. Неговата майка е била саклабийа и той е свързан с нея."
Всички арабски историци слагат знак на равенство между българи и "саклаби", това се отнасия дори и за волгокамските българи.


 


isti@gbg.bg