Кубрат Велики ни завеща да бъдем единни!

        Боянови, Аспарухови, Куберови, Котрагови, Алцекови българи,  нека пазим Завета Отечествен!

       В IX век българите приеха три различни религиозни доктрини. Тогава тяхната философия гласеше: "Ако тръгнем вкупом да търсим истината, можем вкупом да попаднем на зло. Затова нека приемем и доразвием християнството, мохамеданството и юдаизма. Но винаги ще помним, че Бог е един и вечен, тъй както ние сме единни в името си българско, и затова сме вечни!"

       Българите по света са все още единна общност заради своя алтруизъм, благородство, великодушие, веротърпимост, липса на шовинизъм и историческа злопаметност, и заради ината непрестанно да облагородяват света с духовността си българска, въпреки различните религии, които изповядват. 

       Тази страница е посветена на трите основни групи българи, разделени от религиозните доктрини - христянство, мохамеданство и юдаизъм. Разделени, но не и отродени! И ще бъде ден, когато Вярата ще е отново Истина. 

       Доста време разделно! Дойде време съзидателно! 

p.s. Vere (lat.) = Вера (бълг.) = Истина


Една страница на Ziezi ex quo Vulgares © 2000-2006. За препоръки и въпроси се обръщайте към Ziezi.