Древнобългарски символи

Древнобългарски символи, срещащи се предимно върху керамични отломки (най-вече дъна на глинени съдове). Вероятно повечето от тях представляват клеймо на грънчарски работилници в ранното средновековие.

Най-често срещаните древнобългарски знаци върху каменни блокове от архитектурни паметници на средновековна България. Повечето от тях (с изключение на знака "IYI") най-вероятно са "запазени марки" на каменоделни работилници. Фактът, че се срещат върху всеки 5ти - 10ти каменен блок вграден в крепостната стена на Плиска, говори именно в подкрепа на тази теза. Съществува и предположение, че тези знаци имат сакрална сила и затова са изписвани на различни места по сградите на древна България.


По материали от статията на Живко Аладжов
"Проучвания върху старобългарските знаци"
"Разкопки и проучвания" книга XXII
София, 1991 година


(c) 1999-2006

I N    V E R E    V E R I T A S