ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ В МРЕЖАТА
Библиотека на Ziezi ex quo Vulgares

- "История во кратце о Болгарском народе славенском" - Йеросхимонах Спиридон Габровски, откъс.

- "Летопис и родословие" - Поп Йовчо Тревненски, откъс.

- "Зографска българска история"

- "Охридска легенда" - Кратко житие на Св. Климент Охридски

- "Солунска легенда" - Автобиографично житие на Св. Кирил Философ

- "Elementa Nova Pro Historia Macedono-Bulgarica" - Георги Сотиров, части.

- "Българите са по-стари заселници на Тракия и Македония от славяните" - Д-р Ганчо Ценов, 1908 г.

- "Хиляда години ли от смъртта на Св. Климента ?" - Д-р Ганчо Ценов, 1915 г.

- "Народността на старите македонци" - Д-р Ганчо Ценов, 1938 г.

- "Личният бележник на Васил Левски"

- "Македония. Етнография и статистика" - Васил Кънчов, част "Арнаути", 1900 г.

- "Български обрядни песни от езическо време" - "Веда Словена", Книга Първа, 1874 г.

- "Български обрядни песни от езическо време" - "Веда Словена", Книга Втора, 1881 г.

- "Шан кизи дастани" - български волгокамски епос, на руски език.

- "Българите в Мала Азия от древността до наши дни" - Катерина Венедикова, откъси.

- "Българщината в Мала Азия" - Петър Коледаров, 1940 г.

- "Необикновената история на малоазийските българи" - Димитър Шишманов, откъси.

- "I Bulgari Stanziati Nelle Terre D'Italia Nell'Alto Medio Evo" - Vincenzo D'Amico, 1942.

- "Българите живеещи в Италия през средновековието" - Винченцо Д'Амико, 1942 г.

- "Нещо за прабългарите и по-специално за тези, заселили се в Италия през VI и VII векове" - Д-р Иван Бранковски.

- "Българите са най-старите поселници на Балканския полуостров" - Ст. Величков, 1943г.

- "Тракийската теория на Цаня Гинчев" - статия от Иван Шишманов.

- Списание "Авитохол" - бр. 26, 2004 г.

- "Кралят на Океана Алонсо де Охеда " - Иван Димитров, откъси.

- "Народни Български повествувателни паметници..." - Г.С.Раковски.
 

Други електронни библиотеки

- Книги за Македония

- От Извора

- Библиотека Тортурач

- Библиотека Kroraina

- СЛОВОТО