ХЕТИТЕ

Хетите са населявали централната и източната част на Мала Азия през II хилядолетие пр.Хр. Към XVII век пр.Хр. създават голяма държава, която след XIII век пр.Хр. се разпада на дребни княжества. Хетският език е най-древният писмено засвидетелстван "индоевропейски" език. Писмената форма на този език е хетското клинописно писмо.
 

Хетската империя
и българските поселения и държави на картата на Мала Aзия

1. Средновековният автор Йоан Цеца твърди, че българите са взели участие в Троянската война.
2. В Краткото житие на Св. Климент Охридски авторът Димитрий Хоматиян твърди, че български поселения е имало около Малоазийската планина Олимп край Бурса още преди Александър Македонски.
3. Град Анкара е основан от българи. В летописа на Абу Мансур ал Хазини "Забележителните дни на селджушката държава" , в летописна бележка за Санджар, управлявал от 1117 до 1157 г. , се споменават "славянските" /славянски в кавички, защото става дума за сакалибски, сиреч български/ страни Сувар , Булгар и Анкара.
4. Българските планини на юг от Трабзон. По повод на споменаването на Българската планина в "Данишменднаме" Осман Туран пише, че в този извор и в първите османски съчинения планините на юг от Трабзон се наричат Булгар или Булгар Дагъ.
5. Българската държава в планината Еренколов, около Бейшехир и между Бейшехир и Коня, просъществувала чак до 1516 г. когато българската кралица Катерина с 8 хилядната българска войска е разбита от войските на Селим I.
6. Голяма българска държава в планината Булгар даг /Българска планина/, управлявана от българската династия Яхши XII-XIV век.
7. Вундови българи около езерето Ван.
 

         Въпреки хилядолетията, които ни делят от времето на хетите, и трудноразбираемите клинописни йероглифи, чрез които е достигнал до нас техният език, паралелите между хетския и българския език са все още отчетливи:

1. agnish - огън, огнище.
2. aish - уста.
3. aruni - храна.
4. at - яде.
5. da - дава.
6. daluga(esh) - дълъг.
7. gima - зима.
8. hasti(jas) - кости.
9. haluna - вълна
10. cardi - сърце; сравни старобългарското "сердце".
11. kisha - чеша.
12. lukksi - лъчи, свети.
13. maninkuwant - скъсен, намален; сравни диалектната форма "манинко" - малко, мъничко.
14. melit - мед.
15. nepi(sh) - небе.
16. newa - нова.
17. pahshi - пази.
18. palatan(ash) - плещи, гръб.
19. pera - птица; сравни перо, пеперуда.
20. sharpa - сърп.
21. shiwat - свят, светлина.
22. tanata - стената.
23. taru - дърво; сравни диалектната форма "даро".
24. tati - тати, татко.
25. tupi - тупа, бие.
26. wali - велик.
27. warsa - роса.
28. wina - вино.
29. zena - есен.
 

        Ето и няколко аналогии сред хетския пантеон на боговете:

1. Истану - Бог Слънце, "Господар на правосъдието, който вижда всичко", "Носител на Божествената Справедливост" - българската дума "истина".
2. Кубаба - хетската Богиня-Майка, популярна по-късно с името Кибела - българската дума "хубава".
3. Пирва - хетска богиня, двойник на едноименния Бог на Бурята. - в българския родопски фолклор - Първа Богица.
4. Телепину - хетски бог на плодородието, главен образ на много митове. В един от митовете се разказва как Телепину взел за жена дъщерята на Морето - в българския родопски фолклор - Талатина крале, за чиято женитба за дъщерята на Китическа Крале се разказва в няколко песни.
5. Яри - хетски бог  - в българския родопски фолклор - Яра Бога.
6. Денгир - шумерски бог, чиято клинописна графема е ползвана и в хетския език - да, това е древнобългарският бог Тангра. Този бог е върховен бог при манихеите (III век сл.Хр.) в Мала Азия, следователно пътят за достигане на тази шумерска традиция до българите най-вероятно е минал през българските поселения в Мала Азия векове преди алтайските чергари тюрките да я усвоят някъде около VII век от съседите си - волгокамските българи.

        За съжаление все още науката не е показала ясно връзката между хетите и голeмия нород на гетите, населявал днешните земи на Северна България в античността. А че такава връзка съществува, ни показва хилядолетната практика на "тракийските" народи да преминават Босфора в двете посоки и да създават големи държави в Мала Азия и на Балканите, и очевидната етимологична аналогия в имената на хети и гети.
 
 

1. Мачей Попко, Митология на Хетска Анатолия, София, 1983.
2. Ivanov, V. The Hittite Language, Moscow, 1963.
 
 
 


Българите в Мала Азия

Траките са Българи

 

Тази страница е създадена през 2002 година, и ще се допълва непрекъснато!
Последна редакция - 24.02.2006 г.