Герб на Република България
Coat of arms of the Republic of Bulgaria


Герб на Народна Република България 1971-1990 г.
Coat of arms of the People's Republic of Bulgaria 1971-1990.
Герб на Народна Република България 1948-1971 г.
Coat of arms of the People's Republic of Bulgaria 1948-1971.
Тържествена форма на държавния герб на България 
1930-1946 г.
Coat of arms of Bulgaria 1930-1946 (ceremony form).
Малка форма на държавния герб на България 
1930-1946 г.
Coat of arms of Bulgaria 1930-1946 (small form).
Тържествена форма на държавния герб на България 
1883-1925 г. 
Coat of arms of Bulgaria 1883-1925.
Държавният герб на България 1879-1883 г.
Coat of arms of Bulgaria 1879-1883.
Герб на България - 1879 г.
Coat of arms of Bulgaria - 1879.
Българският герб от "Стематография" на Христофор Жефарович - 1741 г.
Coat of arms of Bulgaria from "Stematographia" of Christophor Zhefarovich - 1741.
Гербове на Мизия, Тракия, Македония и Дардания от "Стематографията" на Павле Ритер Витезович - 1701 г. 
Coat of arms of Misia, Thracia, Macedonia and Dardania from "Stematography" of Pavle Riter Vitezovic - 1701.
Герб на България от Алтхантовия сборник - 1614 г.
Coat of arms of Bulgaria from Althant's collection - 1614.
Герб на България от ръкописната книга на гербовете на К.Грюненберг - 1483 г.
Coat of arms of Bulgaria from book of K.Gronenberg - 1483.
Герб на България от хрониката на Ул.Рихентал - 1420 г.
Coat of arms of Bulgaria from Richenthal-Chronik - 1420.
 
Герб на България от ръкопис на арабски пътешественик от края на XIV век.
Coat of arms of Bulgaria from manuscript of arabian traveller - end of 14 century.

 
 

БЪЛГАРСКО ХЕРАЛДИЧЕСКО ОБЩЕСТВО

СТРАНИЦА ВТОРА
PAGE TWO