МАЛОМАЛОВСКИ МАНАСТИР
XVI векДосокоро се смяташе, че църквата Св. Никола на изоставения и
тотално забравен Маломаловския манастир няма стенописи.
Но мазилката по стените на църквата падна, и...

http://ziezi.net/foto/malo/1.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/2.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/3.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/4.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/5.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/6.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/7.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/8.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/9.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/10.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/11.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/12.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/13.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/14.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/15.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/16.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/17.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/18.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/19.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/20.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/21.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/22.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/23.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/24.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/25.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/26.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/27.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/28.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/29.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/30.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/31.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/32.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/33.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/34.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/35.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/36.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/37.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/38.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/39.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/40.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/41.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/42.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/43.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/44.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/45.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/46.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/47.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/48.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/49.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/50.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/51.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/52.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/53.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/54.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/55.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/56.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/57.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/58.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/59.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/60.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/61.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/62.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/63.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/64.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/65.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/66.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/67.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/68.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/69.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/70.jpg
http://ziezi.net/foto/malo/71.jpg