Световно известни Българи

 

Иван Атанасов (John Atanasoff) - създателят на компютъра.

- Джон Атанасов - създателят на компютъра - ЕИМ  СВЯТ 
- John Vincent Atanasoff
- The Atanasoff Berry Computer
- Още чрез Google
  

Асен Йорданов (Assen Jordanoff) - един от създателите на Американското гражданско въздухоплаване.

- Статия във вестник "Македония"
- ASSEN JORDANOFF
- Книги от Асен Йорданов:  "YOUR WINGS", Assen Jordanoff, Hardbound, copyright 1936, 281 pages, excellent condition with poor dust jacket.  "Jordanoff's Illustrated Aviation Dictionary", Jordanoff Assen. Jordanoff's Illustrated Aviation Dictionary. P.F. Collier & Son, 1942. 415 pages (2057 drawings), hard cover, w/o dj. Very good with several very small spots front cover....$25 ((cls4898)) "FLYING AND HOW TO DO IT", Jordanoff Assen. FLYING AND HOW TO DO IT Grosset and Dunlap 1932 A classic volume of the Jordanoff series from the 1930's on early flight training. Most illustrations are from the perspective of bi-plane flight. Ill., 113 pages. 
- Още чрез Google
 


Иван Ночев (John Notchev) - известен конструктор в астронавтиката, конструирал двигателите на Лунния модул, прилунил първия човек на Луната. 

Златан Дудов (Slatan Dudow) - световно известен кинорежисьор.

- Mултимедиен проект за Златан Дудов в Димитровград - Списание "Цариброд"
- Статия за Златан Дудов - Списание "Цариброд"
- Филм на Златан Дудов
- Slatan Dudow
- Още чрез Google
  

Петър Петров (Peter Petroff) - Изобретателят на електронния часовник


- Peter Petroff - Inventor of the Pulsar Watch
- Industry News - Inventor of Digital Wristwatch Dies
- Вестник "Труд", 10.03.2003 г.

  

Илия Вълков (Yull Brown) - Изобретателят на Брауновия газ


- Илия Вълков