ДЕВТАШЛАРИ

Магическите мегалити на древна България
 
  
 

           Девташларите са най-интересните и най-загадъчните паметници от ранното средновековие в България. Почти всички легенди свързват появата им със строежа на постройка в стария град на тогавашното село Абоба (дн. Плиска). Според една от тях някой си цар Салмон заповядал да издигнат голяма каменна постройка, след завършването на която изпратил вестоносци да съобщят на пътуващите към града доставчици на камък да разтоварят колите там, където ги е заварила заповедта, и да наредят камъните за спомен. Според друга легенда камъните били носени на гръб от жени великани също за някаква постройка в стария град, а според трето предание те били донесени от "джидове" (исполини).

            Ето начините на подреждане на елементите в групи и списък на документираните девташлари:

 
единен
номер
брой
елементи
проучени населено
място
1. 49 частично Плиска
2. 3 ? не Плиска
3. 3 ? не Плиска
4. 3 ? не Плиска
5. ? не Плиска
6. 25 не Нови Пазар
7. 40 не Нови Пазар
8. ? не Нови Пазар
9. ? не Нови Пазар
10. 9 ? не Плиска
11. ? не Плиска
12. ? не Плиска
13. 1 ? не Енево
14. ? не Енево
15. 5 ? не Габарница
16. 50 не Одърци
17. 35 частично Плиска
18. 35 частично Плиска
19. 81 не Плиска
20. 1 ? не Плиска
21. 1 ? не Плиска
22. 1 ? не Плиска
23. 1 ? не Плиска
24. 2 ? не Мараш
25. 49 не Златна нива
26. 63 не Златна нива
27. 81 не Златна нива
28. 81 частично Златна нива
29. 2 ? чостично Златна нива
30. 16 не Златна нива
31. 2 ? не Златна нива
32. 25 не Коньовец
33. ? не Коньовец
34. ? не Коньовец
35. ? не Коньовец
36. ? не Коньовец
37. ? не Коньовец
38. 81 не Коньовец
39. ? не Коньовец
40. 25 не Коньовец
41. ? не Коньовец
42. ? не Коньовец
43. 36 не Коньовец
44. 25 не Коньовец
45. 1 ? не Староселци
46. 1 ? не Староселци
47. ? не Плиска
48. 58 частично Плиска
49. 14? не Царев брод

 

           Данните в таблицата са от статията на ст.н.с. Рашо Рашев "Девташларите - мегалитни паметници на българската езическа култура" в изданието на БАН "Плиска-Преслав", Том5, Шумен, 1992 г.
 

Траяновата колона и групата големи девташлари южно от Плиска